Ponad 20 lat
doświadczenia
Ponad 20 lat
doświadczenia

Żelbety technologiczne

Obiekty kubaturowe

Roboty drogowo-mostowe

Roboty montażowe

WYNAJEM sprzętu budowlanego

Roboty drogowo-mostowe

Z sukcesem również zaistnieliśmy na kontraktach drogowych i przy obiektach mostowych podczas realizacji dróg publicznych na autostradach i drogach ekspresowych takich jak A1 w Gliwicach, Kutnie i Tuszynie oraz S69 i S8 w okolicy Żywca i Jędrzejowa.

Nasze realizacje – małe obiekty mostowe, kładki dla pieszych, przejścia gospodarcze, przepusty skrzynkowe i monolityczne dla małych i dużych zwierząt oraz na ciekach wodnych zawsze realizowaliśmy w terminie i najwyższej jakości.