Ponad 20 lat
doświadczenia
Ponad 20 lat
doświadczenia

Żelbety technologiczne

Obiekty kubaturowe

Roboty drogowo-mostowe

Roboty montażowe

WYNAJEM sprzętu budowlanego

Roboty drogowo-mostowe

Z sukcesem zaistnieliśmy na kontraktach drogowych i przy obiektach mostowych, podczas realizacji dróg publicznych, na autostradach i drogach ekspresowych – takich jak A1 w Gliwicach, Kutnie i Tuszynie oraz S69 i S8 w okolicy Żywca i Jędrzejowa.

Nasze realizacje – małe obiekty mostowe, kładki dla pieszych, przejścia gospodarcze, przepusty skrzynkowe i monolityczne dla małych i dużych zwierząt oraz na ciekach wodnych – zawsze realizowaliśmy w terminie i w najwyższej jakości.