Ponad 20 lat
doświadczenia
Ponad 20 lat
doświadczenia

Oczyszczalnia ścieków w Białej gm. Rząśnia

Kompletne wykonanie robót żelbetowych oraz izolacyjnych w ramach zadania budowy nowej oczyszczalni  ścieków w miejscowości Biała gm. Rząśnia. Zostanie wykonany żelbetowy budynek oczyszczalni, wiata na odpady i pomieszczenie na skratki. Realizacja do IV 2021r


Budowa oczyszczalni ścieków w Białej wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla miejscowości Biała jest jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w tej gminie i z pewnością przyniesie pozytywne efekty w postaci nie tylko znacznego polepszenia komfortu życia mieszkańców, ale również w sferze ochrony środowiska będąc kolejnym etapem zmiany gminy na ekologiczną.

Klient:
Urząd Gminy w Rząśni
Rok budowy:
2020/2021
Lokalizacja:
Biała gm. Rząśnia