Ponad 20 lat
doświadczenia
Ponad 20 lat
doświadczenia

Budowa Obwodu Utrzymania Autostrady A1 – Lgota k/Częstochowy

Roboty związane z Budową Obwodu Utrzymania Autostrady, którego celem jest zapewnienie całorocznego, bieżącego utrzymania drogi oraz urządzeń obsługi, organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego
na odcinku drogi A1.  Inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Autostrady A1 i drogi krajowej 43. Przedsięwzięcie sytuowane jest przy węźle Lgota k/Częstochowy.

Obecnie powstają dwa budynki tj:

-budynek socjalno-biurowy o powierzchni użytkowej 638,42 m2, który służył będzie do celów obsługi administracyjno-biurowej i technicznej wyznaczonego odcinka drogi. Budynek posiada funkcję administracyjno-biurową wraz z rozbudowanym zapleczem socjalnym oraz pomieszczeniami wypoczynku dla pracowników obsługi autostrady;

-budynek warsztatowo – garażowy o powierzchni użytkowej 1377,36 m2, w którym przewiduje się pomieszczenia o funkcji socjalnej, pomieszczenia związane z bieżącymi naprawami i użytkowaniem sprzętu służącego do utrzymania drogi (pługi, solarki, piaskarki, samochody służbowe) oraz pomieszczenia garażowe dla pojazdów osobowych i ciężarowych.

W najbliższym czasie zostaną wykonane boksy w technologii monolitycznej na wolny skład materiałów  oraz wiaty na podręczny sprzęt.

Rok budowy:
2021
Lokalizacja:
Lgota k/Częstochowy